pwd. Daria Domek, pwd. Aleksander Domek

Biografia Zawiszy Czarnego
(streszczenie)

Polska wydała wielu dzielnych rycerzy, którzy stanowili  przykład do postępowania przez wiele stuleci. Lecz najbardziej znanym  wśród nich był Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima. Rycerz ten , którego imię weszło do naszej tradycji narodowej ,jako symbol uczciwości i honoru, żył na przełomie XIV i XV wieku. W czasie swego życia zdobył uznanie całego ówczesnego chrześcijańskiego świata.

Zanim jednak doszedł do mistrzostwa w kunszcie rycerskim i zanim jeszcze poznał, czym jest honor, musiał przejść typowe szkolenie, przygotowujące do stanu rycerskiego. Służąc na dworach książęcych i królewskich zdobywał wiedzę i umiejętności, które w późniejszym czasie przyniosły mu chwałę na wieki.

Był związany z dworem władcy Węgier i Niemiec Zygmunta Luksemburskiego, u którego porzucił jednak służbę chcąc stanąć u boku wojsk polsko-litewskich w wojnie z Zakonem Krzyżackim.

W bitwie pod Grunwaldem służył przy chorągwi krakowskiej u boku Marcina z Wrocimowic jako rycerz przedchorągiewny chorągwi krakowskiej.


Już Jan Długosz wymienia go w swoich kronikach jako najznamienitszego rycerza polskiego.
Po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem Zawisza udał się  pod Koronowo gdzie odbyła się kolejna bitwa, w której ponownie  wykazał swoje męstwo.

Zaskakujące było to, iż mimo tak wielkich osiągnięć nigdy nie pełnił znaczących urzędów. Mimo, że  jest znany wśród władców europejskich , z których wielu zabiegało o to , aby przeszedł na służbę do nich. Proponując przy tym wielkie nadania i nagrody. Lecz dla Zawiszy Czarnego najważniejsza była Ojczyzna, którą miłował ponad życie.


Ostatnia bitwą, którą stoczył Zawisza, była bitwa pod Gołąbcem, która zakończyła się śmiercią Wielkiego rycerza. Nawet on nie mógł powstrzymać  przeważających sił tureckich.


Po jego śmierci Zygmunt Luksemburski pisał:
Wojsko straciło w nim najlepszego dowódcę  Jest zaiste całemu światu wiadomym, iż tenże Zawisza, był rycerzem najdzielniejszym, w broni najbardziej doświadczony, w działaniu najprzezorniejszym, a w wierności i poświęceniu najszczerszym.

Może to świadczyć o tym, że pamięć o Zawiszy Czarnym i jego czynach była znana w całym uwczesnym świecie. A jego męstwo i odwaga była przykładem dla wielu młodych rycerzy.

Do dzisiaj pisze się pieśni i wiersze  poświęcone cnotom Zawiszy. A harcerze w swoim prawie mają zapisane: „NA SŁOWIE HARCERZA POLEGAJ JAK NA ZAWISZY”.


KALENDARIUM WYDARZEŃ

około 1370 - narodziny Zawiszy Czarnego
1410 - zwycięska bitwa pod Grunwaldem
1410 - zwycięska bitwa pod Koronowem
1413 - Zawisza Czarny posłuje do Budy
1414 - Zawisza posłuje do Budy i Czech
1415 - pojedynek Zawiszy Czarnego z Janem Aragońskim z Perpignano
1417 - Zawisza starostą kruszwickim
1420 - Zawisza starostą spiskim
1428 - śmierć Zawiszy Czarnego w bitwie pod Gołąbcem
1517 - wygasła linia Zawiszy Czarnego - bezpotomna śmierć jego wnuczki Barbary