Z uwagi na specyfikę „Znaku Zawiszy” trudno mówić o metodyce zdobywania i przyznawania tej odznaki. Jej cechą szczególną jest jej indywidualny charakter i szeroki zakres zastosowania – nie można jej "opakować" w określone przepisy dotyczące metod zdobywania. Regulamin, chociaż jasno definiuje zasady zdobywania Znaku Zawiszy, nie mówi wprost, czym trzeba zasłużyć na przyznanie odznaczenia. Przysparza to z jednej strony trudności interpretacjyjnych, z drugiej  zaś jest to największa wartość tego odznaczenia – gwarantuje szeroki zakres zastosowania. Ilu harcerzy, tyle dróg zdobywania Znaku Zawiszy. Dzięki temu odznaka ma uniwersalny charakter. I chociaż dziś mówimy o renesansie Znaku Zawiszy, to przyznać należy, że odznaka, chociaż dała się zapomnieć na przestrzeni ostatnich lat, to na pewno się nie zdewaluowała i ideały z jakimi jest związana są żywe.

Zadaniem drużynowych jest natomiast przybliżyć Odznakę młodzieży, nie odzierając jej przy tym z jej wyjątkowości.

Poniżej znajdują się odnośniki do materiałów i propozycji zajęć, które można wykorzystać w pracy ze Znakiem Zawiszy w drużynie, zastępie, gromadzie. Mamy nadzieję, że zachęcą one drużynowych do sięgania do Znaku Zawiszy w pracy z drużyną, a wśród członków naszych drużyn wzbudzą zainteresowanie tą odznaką i pragnienie jej zdobywania.