pwd. Daria Domek, pwd. Aleksander Domek


Karta próby

Praca ze Znakiem Zawiszy nie jest obwarowana żadną instrukcją czy też schematem postępowania. Niemniej każdy harcerz winien wytyczyć sobie cele i konsekwentnie je realizować. Pomocne może być w tym rozwiązanie na kształt „karty próby”. Jest to szczególnie przydatne przy pracy z młodszym pokoleniem, któremu w ten sposób łatwiej jest zrozumieć, do czego dąży. Kartka ze spisanymi postanowieniami jest odzwierciedleniem zamierzeń i stanowi dowód, że trzeba będzie się z nich rozliczyć. Jest to rodzaj deklaracji, która uporczywie przypomina o poczynionych postanowieniach i „zmusza” do działania.


Zaproponuj swoim harcerzom spisanie listy wad i zalet, dobrych i złych uczynków, plusów i minusów ich postępowania. Pozwól, aby w ten sposób wyłoniły się cele działania. Podziel kartkę na 2 części, po jednej stronie niech wyłonią się mocne strony i zalety, po drugiej wady i przywary. Następnie zapytaj każdego, co chciałby zmienić. Na drugiej kartce w punktach, niech każdy skonkretyzuje swoje cele. Możesz pomóc je nazwać, ale nie wymyślaj ich za daną osobę.

Zabierz obie kartki i schowaj w bezpiecznym miejscu. Musisz zapewnić harcerza/harcerkę, którzy je przygotowali, że nie trafi to w niepowołane ręce i nikt tego nie zobaczy.

Zadanie może być realizowane w grupie, jednak musi być komentowane i rozpatrywane indywidualnie! To nie jest publiczna spowiedź, a raczej osobiste wyznanie.

Kiedy uznasz, ze czas próby dobiega końca weź ponownie czystą kartkę , podziel na dwie części i poproś o wypisanie sukcesów i porażek, mocnych i słabych stron. Następnie wyciągnij kartkę  z postawieniami i sprawdźcie razem, co udało się zrealizować, a czego nie. Poszukajcie przyczyn. Niech te rozważania będą podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Drużyn czy Znak Zawiszy danej osobie się należy.

Niezależnie od wyniku „próby” czas poświęcony na rozważania i ocenę własnych działań jest czasem owocnym i dobrze spędzonym.