pwd. Daria Domek, pwd. Aleksander Domek


Nie taki Zawisza Czarny...

Postać Zawiszy Czarnego wśród młodzieży, także harcerskiej, kojarzy się z „nadętym rycerzem w lśniącej zbroi”. To rażące porównanie, chociaż przykre, odzwierciedla sposób postrzegania postaci Zawiszy Czarnego we współczesnym świecie. I właściwie nie tyle chodzi tutaj o Zawiszę Czarnego, co o samą „rycerskość”.
Zawisza Czarny był wielkim rycerzem i prawdziwym mężczyzną. Dziś budzi podziw, ale czy może budzić także uśmiech na naszej twarzy? Zachęcamy do szukania informacji o Zawiszy Czarnym i odszukania w jego postaci nie tylko etosu rycerskiego, ale także dziecka jakim był, młodzieńca, człowieka - ze wszystkimi jego wadami i zaletami.
Młodszym proponujemy pracę z komiksem Tadeusza Raczkiewicza „Zawisza Czarny i inne opowieści”.  Może to być skuteczne narzędzie pracy z dziećmi, do których niekoniecznie trafia beletrystyka, za to świetnie może się sprawdzić historia w obrazkach. Poznajemy tam Zawiszę jako małego chłopca, młody czytelnik łatwo utożsami się z naszym bohaterem.
Starszym polecamy m.in. książkę Stefana Kuczyńskiego "Zawisza Czarny". Szukajcie wspólnie inspiracji, stwórzcie w ramach drużyny bibliografię, do której będą mogli sięgnąć harcerze, chcąc zapoznać się z postacią Zawiszy Czarnego.