pwd. Daria Domek, pwd. Aleksander Domek

Pamiętnik

Wiemy, że chcemy, ale nie wiemy jak. Wiele osób stawia sobie cele, nie mając pojęcia jak się zabrać do ich realizacji. Dzieci, młodzież często boją się podjąć wyzwanie, obawiając się porażki.
Jednym ze sposobów, aby zachęcić innych do działania i uwierzenia we własne siły jest przedstawieni pozytywnych przykładów zmagań innych harcerzy i harcerek.

Dlatego istnieje silna potrzeba spisania przykładowych dokonań innych harcerzy i harcerek, do wiadomości ogółu. Mając z wzór działania innych, pobudzamy kolejne jednostki do działania.

Poszukaj w swoim środowisku i opisz kilka historii zdobywania Znaku Zawiszy. Przykłady powinny być zróżnicowane pod względem płci, wieku i charakteru opisywanych osób. Spisanie wybranych historii ma na celu:
  • pokazać, iż „chcieć znaczy móc” i dać wiarę w sukces;
  • uzmysłowić harcerzom i harcerkom, na czym zdobywanie Znaku Zawiszy polega  - historie muszą być tak napisane, aby pomóc w zrozumieniu regulaminu i zasad zdobywania odznaki  i odpowiadać na potencjalne pytania;
  • zachęcić innych do opisania swojej historii i przekazania jej swoim następcom – należy zachęcić opiekunów, drużynowych do spisywania własnych historii oraz do gromadzenia historii własnych drużyn i udostępniania materiałów osobom zdobywającym Znak Zawiszy.

Taki pamiętnik może być narzędziem pomocnym w zdobywaniu i w rozliczeniu „próby na Znaku Zawszy”. Pamiętnik, w którym harcerz/harcerka opisuje swoje zmagania, pozwala lepiej spojrzeć na przemiany zachodzące w nas samych, zrozumieć własne dążenia i poziom ich realizacji, a zarazem może być przydatnym narzędziem przy pracy ze Znakiem Zawiszy w przyszłości.

Z uwagi na osobisty charakter pamiętnika osoby go piszące same powinny decydować czy i które fragmenty chciałyby udostępnić innym harcerzom w drużynie, aby pomóc kolejnym śmiałkom w zdobywaniu Znaku Zawiszy.