Pieśń o Zawiszy Czarnymfiles/polskamyslaca/grunwald-obrazki/cantoralevs.jpg

Słowa : A Czarnołęski

Muzyka: A. Sromek i R.Warzecha

(melodia „Ballady Ziem Zachodnich”)

Ostania zwrotka z "Ballady Ziemi Zachodnich"

Posłuchaj


1. Czarny rycerzu, druhu nasz,    dad

Tyś nam pokazał drogę cnót,      dFGd

Trzymałeś swą rycerską straż,    GdGd

By ojczyznę nie napadł wróg,      ad

Aby nie napadł wróg.                 ad


2. W szrankach niezłomny byłeś Ty,

Słowo Twe cenił cały świat,

Chwytałeś miecz i tarczę gdy

Wróg skradał się do naszych chat,

Wróg skradał się do chat.


3. Harcerz, harcerka, każdy zuch,

Dzisiaj z Zawiszy bierze wzór,

W uczynkach ich jest jego duch

I tak przyrzeka dzielnych chór,

Harcerzy dzielnych chór.


4. Ojczysta ziemio, kraju nasz,

Ślub wspólny dziś składamy ci,

Że będziem wieczną trzymać straż,

Po wszystkie swego życia dni,

Po wszystkie życia dni.