hm. Adam Czarnołęski

Jestem potrzebny - jestem braterski - jestem sprawiedliwy

Przedstawiamy trzy zadania, mogące pomóc indywidualnym harcerzom w pracy nad sobą, nawiązujące tematycznie do prawa rycerskiego.

Zadania noszą nazwy: „Jestem potrzebny”, „Jestem braterski”, „Jestem sprawiedliwy”.

Realizacja tych zadań z harcerkami i harcerzami z zastępu pozwoli spojrzeć na siebie trochę inaczej niż zwykle. Obserwując zachowanie innych, łatwiej można zauważyć swoje negatywne cechy charakteru. W ich pokonaniu mogą pomóc proponowane przez nas zadania.


Zadanie 1: „Jestem potrzebny”

Jestem potrzebny – można na mnie liczyć w każdej potrzebie i sytuacji. Nie odmówiłem nikomu pomocy, gdy jej potrzebował.

Wiem, że w pobliżu mieszka ktoś samotny (starsza osoba, matka wychowująca samotnie dzieci, chory, niepełnosprawny etc.), więc ofiarowałem mu swą pomoc.

Czuję się gospodarzem swojego domu. Jestem za niego współodpowiedzialny, wraz z rodzicami. Z własnej inicjatywy, pod ich kierunkiem, wykonuję systematycznie potrzebne prace.

Prowadzę notatnik swoich osiągnięć w czasie realizacji tego zadania. Po wykonaniu zadania oceniam swoje postępowanie. Gdy jest ono pozytywne – zgłaszam na zbiórce zastępu lub rady drużyny gotowość zamknięcia próby.


Zadanie 2: „Jestem braterski”

Jestem braterski, serdeczny i przyjacielski. W klasie, zastępie i drużynie, w miejscu zamieszkania mam kolegów i przyjaciół, którym jestem potrzebny.

 Wiem, w jaki sposób mogę pomóc w trudnych chwilach moim kolegom, w domu, szkole, na wycieczce, biwaku, obozie. Wspólnie z harcerzami z mojego zastępu  lub drużyny nawiązałem kontakt z harcerzami z innej drużyny w naszym hufcu, chorągwi, Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich, harcerzami spoza granic kraju lub skautami. Prowadzę notatnik z moich pozytywnych zachowań. Po okresie próby, gdy jesteś pewny, że osiągnięte wyniki są dla Ciebie znaczące – dokonaj samooceny swego postępowania i zgłoś gotowość zamknięcia próby.
Twoi koledzy zadecydują , czy możesz zaliczyć sobie wykonanie tego zadania.


Zadanie 3: „Jestem sprawiedliwy”


Bardzo trudno jest być sprawiedliwym. Bo co to oznacza? Czy to znaczy – być nieomylnym, wiedzieć wszystko najlepiej, umieć sprawiedliwie osądzić innego człowieka, obwinić go , czy pochwalić?

Realizując to zadanie, nie powinniście szukać potwierdzeń, by dowieść swej sprawiedliwości. Musicie tak postępować, aby być  przekonani o słuszności swego działania.

Tego się nie da udowodnić w czasie jednej lub kilku zbiórek. Pomogą Ci w realizowaniu tej próby Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Postępuj zgodnie z ich wymogami. Gdy już będziesz pewny, że nie masz  sobie nic do zarzucenia - zgłoś w zastępie lub Radzie Drużyny, że próbę zakończyłeś.