REGULAMIN ZNAKU ZAWISZY


"Znak Zawiszy" został ustanowiony przez Radę Naczelną ZHP uchwałą nr 35 z dnia 6 czerwca 1987 roku.


Zasady zdobywania:

- "Znak Zawiszy" mogą zdobywać harcerze, harcerze starsi i wędrownicy - członkowie "Drużyn Grunwaldzkich" oraz drużynowi tych drużyn.
- "Znak Zawiszy" zdobywa się indywidualnie.
 

"Znak Zawiszy" otrzymuje harcerz i instruktor, który:

- świadom swoich słabości, systematycznie doskonali swój charakter,
- jest sumienny i odpowiedzialny,
- swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje w życiu, stara się służyć nimi innym ludziom,
- jest dzielny i prawy,
- dąży do zgodności własnych słów z osobistym postępowaniem. 
 
Wymagania "Znaku Zawiszy" każdy harcerz i instruktor sam konkretyzuje
i konsultuje z drużynowym lub bezpośrednim przełożonym.
 
"Znak Zawiszy" przyznają rady drużyn przez okres 2 lat od zdobycia "Odznaki Grunwaldzkiej".
 
Jeżeli harcerz lub instruktor posiadający "Znak Zawiszy" przyniesie ujmę ZHP, wtedy decyzją rady drużyny może być go pozbawiony.